ગુજરાત બોર્ડ SSC પરિણામ જાહેર. જોવા માટે નીચેના CLICK HERE બટન પર ક્લિક કરો

Arrow

પરિણામ આજે સવારે 8 વાગ્યે વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

Arrow

જો તમે GSEB SSC ના વિદ્યાર્થી છો તો તમે તમારું પરિણામ હમણાં જ ચકાસી શકો છો

આગામી સપ્તાહમાં તમારું પરિણામ જાહેર થઈ શકે છે તેથી હવે તમારા રોલ નંબર સાથે તૈયાર રહો

પરિણામ જાહેર થતાં જ અમે અમારી વેબસાઇટ ArjunPedia.Com અપડેટ કરીશું.