GSEB SSC નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામ જોવા માટે નીચેના Result પર ક્લિક કરો

Arrow

પરિણામ આજે સવારે 8 વાગ્યે વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

પરિણામ તપાસવા માટે સીટ નંબરની જરૂર પડશે. પરિણામ લિંક સક્રિય કરવામાં આવી છે

હવે માત્ર SSCનું પરિણામ જાહેર થયું છે. પરિણામ જોયા પછી, એકવાર અમારી વેબસાઇટ ArjunPedia.Com ની મુલાકાત લો

પરિણામ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર જોઈ શકાશે

પરિણામ જાહેર થતાં જ અમે અમારી વેબસાઇટ ArjunPedia.Com અપડેટ કરીશું.